Ich tempo je slimačie.

Ich nepriateľom je každý, kto sa ich pokúsi predbenuť zľava, či sprava.
Sú odhodlaní pridať, či prudko zabrzdiť vždy, keď to najmenej čakáte.

 

Ich povolaním je pripraviť každého za volantom o rozum.

  

Dnes už môže byť .online skutočne čokoľvek.